Lehtësojmë eksperiencën e menaxhimit

Ndërtoni një kulturë që punonjësit dhe klientët e admirojnë.

Çfarë është COPI?

COPI është një pajisje fizike e dizenjuar dhe ndertuar për te qënë sa më e rehatshme, e thjeshtë dhe familjare për perdoruesin. Kjo pajisje bazohet në Shkallën 5-pikëshe të Likertit.
Çfarë është Shkalla e Likertit?

Gjatë punës së tij në Tezën në Universitetin e Columbia-s, psikologu dhe pedagogu Rensis Likert donte të matte qëndrimet subjektive psikologjike në një mënyrë "shkencore". Në vitin 1932, ai do të botonte një teknikë për matjen e qëndrimeve, ku përshkroi një sistem që e bënte pikërisht atë - shkallën e Likertit.

E gjithë akritektura e COPI-t është dizenjuar dhe ndërtuar nga Inxhinierë Shqipëtarë. Ky Start-Up ka nisur në vitin 2019 nga 3 studentë të Kolegjit Profesional të Tiranës (KPT) dhe një pedagog, gjithashtu dhe u zhvillua në ambjentet e KPT. Tashmë grupi jonë përbëhet nga 5 anëtarë.

Veçoritë

  • Mund të përshtatet në varësi të mjedisit.
  •  Gjenerimi i të dhënave bëhet në detaje, i paraqitur në grafikë.
  •  Përveç vlerësimit që mund të merret nga 5 butonat gjithashtu klienti mund të lërë një koment më të detajuar duke skanuar kodin QR të vendosur në pajisje.
  •  Çdo vlerësim dhe koment mbetet anonim.
  •  Menaxhimi bëhet nëpërmjet Aplikacionit Mobile ose WEB.
  •  Bateria zgjat një muaj me vetëm një karikim.

14-DITË

€0

Akses i plotë i të dhënave

Mund të shkarkoni të dhënat tuaja në Exel

Pyetja mund të ndërrohet

Shumë vendndodhje

Shumë pyetje

1-MUAJ

€10

Akses i plotë i të dhënave

Mund të shkarkoni të dhënat tuaja në Exel

Pyetja mund të ndërrohet

Shumë vendndodhje

Shumë pyetje

5-MUAJ

€50

Akses i plotë i të dhënave

Mund të shkarkoni të dhënat tuaja në Exel

Pyetja mund të ndërrohet

Shumë vendndodhje

Shumë pyetje

bashkoni me ne!

Të interesuarit për tu bashkuar me skuadrën e COPIT të na kontaktojnë.

na kontaktoni